Pas på drikkevandet

Pas på dit drikkevand

Du bor ovenpå dit drikkevand. Grundvand dannes af nedbør, der lige så stille siver ned gennem jordlagene. Det tager lang tid. Det vand, vi drikker i Rens, er mere end 50 år og måske flere hundrede år gammelt! 

Det er dét vand, vi børster tænder i, vasker grøntsager og skyller tallerkener af i. Det er det vand, vi bruger, når vi lige sætter kaffe over – eller tager et bad. Har du nogensinde tænkt på, hvor mange gange i løbet af en dag du drejer på vandhanen? Det er tit! Og hver eneste gang løber der friskt, klart og rent drikkevand ud af hanen. Drikkevandet i hanerne henter vi op fra undergrunden, hvor grundvandet befinder sig. I Rens henter vi grundvandet 62 meter nede i jorden. Andre steder skal der bores måske 200 meter, før der kan pumpes grundvand op. 

Der dannes mest grundvand om vinteren. For om sommeren fordamper meget af den regn, der falder, eller den bliver suget op af planter. Grundvandsstanden nede i jorden er derfor højest i april og lavest i oktober. Grundvandsstanden kaldes for grundvandsspejlet. Så når vi siger, at grundvandsspejlet står højt, betyder det, at grundvandets vandstand er høj. Nede i jorden bevæger grundvandet sig mere eller mindre vandret og langsomt hen mod de lavest liggende grundvandsspejle. Til sidst når det ud i det salte grundvand, som ligger under havet. Fra havet opstår der fordampning, når det er varmt. Dampen samler sig til skyer, der regner, og så falder regnen ned og danner grundvand igen. Men en regndråbe, der er faldet over en mark langt inde i landet, kan være flere tusinde år om at nå havet. 

Vandets tusindårige kredsløb

Nedbør siver ned gennem grus, sand, moræneler og andre jordlag til det ferske grundvandsspejl. Herfra siver det langsomt og vandret til det salte grundvand – og ender i havet. Fra havet stiger der damp op, som samler sig til regnskyer, der så giver nedbør igen. Processen kan vare flere tusinde år. Det er dog kun ca. 20-25% af den samlede nedbør, der bliver til grundvand. Resten opsuges af planter, fordamper eller løber ud i vandløb og kloakker. 

Pas godt på grundvandet 

Desværre siver f.eks. sprøjtemidler, kvælstof, olie og benzin ned i grundvandet og ødelægger det i lang tid fremover. Indtil for få år siden troede man, at lerlagene var en effektiv barriere for forurening, men sprækker i leret betyder, at forureningen alligevel kommer igennem. 

Derfor er det vigtigt: 

    -at bruge sprøjtemidler med omtanke 

    -ikke at hælde maling- og lakrester i afløbene

    -at passe på, hvor man stiller dunke med olie og benzin.