Ejerskifte,takstblad

Bestyrelsen for Rens vandværk har besluttet at al opkrævning af vand fremover varetages af firmaet  MICROWA . Henvendelse til firmaet f.eks ejerskifte kan ske på tlf. nr. 70269326 ( 9-15 )