Måleraflæsning

Målerne aflæses af bestyrelsen 1 gang om året omkring den 1. oktober.

Aflæsningerne bruges både for afregning af vandforbruget og spildevandsforbruget da de indberettes til Arwos.